Stran: [1]
  Tisk  
Autor Téma: Lokální komunity, mikroekonomie, proč je město špatný model a vesnice dobrý  (Přečteno 6416 krát)
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
2 0
« kdy: 06. Únor, 2012, 17:28:08 »

Dovolil jsem si další překlad myšlenek, které jsou pro mě velice zajímavé.
Opět upozornění, překlad není profesionální.
Jde o duchovní článek, kdo má problém se slovem Bůh, tak si může zkusit dosadit třeba slovo Láska a brát to jako test tolerance.

Focus on micro-economy, first get your local economy strong before thinking about national economy or even global economyZaměřte se na mikroekonomii, nejprve vytvořte silnou lokální ekonomiku, než začnete přemýšlet o státní nebo dokonce globální ekonomice

Mikroekonomie je podle mé definice váš život samotný, ekonomie samotné vaší rodiny, vaši nejbližší sousedé a nakonec vaše celá vesnice. Vesnice, NE město! Velikost zdravé vesnice se může pohybovat mezi 50 až 120 rodinami. Za touto velikostí začínají problémy.

Město vždy bude jako zhoubný rakovinový nádor společnosti. Město vždy přispívá k rozpadu sociálních hodnot, destrukci zdravého a proto přirozeného životního prostředí.

Podívejme se krok za krokem na různé klíčové body mikroekonomie


Zapamatujme si rčení: "Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek." Globální ekonomie je tak silná jako její nejslabší země. Státní ekonomie je tak silná jako její nejslabší region nebo kraj. Regionální ekonomie je tak silná jako její nejslabší okrsek, vesnice nebo komunita. Komunitní ekonomie, vesnice, je tak silná jako nejslabší rodina uvnitř této vesnice nebo komunity. Rodina je tak silná jako její nejslabší člen.

Předtím než budeme mít zdravý vesmír, musíme mít zdravou planetu. Předtím než budeme mít zdravou planetu, musí každý jedinec být zdravý, milující a silný.


A proto, zaměřit se na národní nebo globální ekonomii v dobách dnešní celosvětové krize je špatným přístupem. Znovu-naléváním (bail-out) milionů a bilionů do ekonomiky a podílením se na tomto rozhodovacím procesu se snažíme zakrýt naši slabost v nepoučenosti a hlouposti.

Například, právě probíhajícím bail-outem amerického automobilového průmyslu - GeneralMotor, Ford a Chrysler - se snažíme zakrýt naše špatná rozhodnutí, špatné cíle, špatné vize, špatné záměry a chybějící globální perspektivu ohledně potřeb naší planety. Manažeři, kteří během posledních mnoha let nebo desetiletí poměrně vyjímečně úspěšného globálního trhu pochybili vydělat a našetřit dostatek na špatné časy, selhali tak v myšlení do budoucna a v přípravě na budoucí potřeby naší planety a celosvětové potřeby lidstva. A co hůř, manažeři, kteří selhali v uvědomění si priorit ochrany životního prostředí a v šetření energiëma/zdrojema, tak selhali prokázat alespoň nejmenší úroveň moudrosti. Moudrost je potřebná k brzkému rozpoznání blížících se budoucích potřeb celého stvoření. Celé stvoření je v tento moment reflektováno naší malou planetou. Ti, kteří selžou v udržování zdravé, přírodní planety, tak také selžou v kvalifikaci pro členství ve větším stvoření v domě Božím (Králoství Boží).

Proto, založit naši ekonomii na manažery kontrolovaném velkoprůmyslu je špatnou cestou! Záplatovat nebo bail-outovat takovou mega-ekonomiku je stejně tak špatné. Je potřeba provést významnou korekci a reorientaci. Tato významná reorientace je nejlépe uskutečněna v úplně novém prostředí než opravováním, záplatováním starého a špatného systému.

Když se naše globální ekonomika a národní ekonomiky mnoha států rozpadají - je nemožné skutečně analyzovat JEDEN jediný kořen, kterým začal tento pokračující rozpad. Tento JEDEN kořen může jít zpět k JEDNOMU jedinému špatnému rozhodnutí vedoucímu rostoucí ekonomiku po špatné cestě, cestě která byla následována přiliš dlouho, cestě bail-outů, opakovaného refinancování, aby se zakryly hlavní chyby učiněné dříve.

Nejvýznamnějším přispěvatelem do této globální ekonomické krize je špatný přístup konzumentů čekajících na nákup a užívání si více konzumního zboží než si mohou dovolit, zaměstnanců chtějících vydělávat více než trhy mohou snést. Manažerů chtějících snové výplaty a příplatky DALEKO za jakýmkoli zdravým limitem.

Proto, dnešní globální krize mohla začít v mé domácnosti nebo ve vaší domácnosti, v konzumním chování mých členů domácnosti a nebo vašich členů domácnosti... Globální ekonomika není nikdy udělána hlavními hrači, ale konzumenty! Když konzumenti přestanou nakupovat, produkce se zastaví. Když konzumenti vyžadují jiný produkt, bezpečnější produkt, čistější produkt, životnímu prostředí přátelštější produkt, zelenější produkt, tak tito hamižní byznysmeni začnou produkovat to, co požadujeme. My platíme našima těžce a poctivě vydělanýma penězma, a proto jen my sami rozhodujeme co za tyto peníze dostaneme. Máme právo dostat tu nejlepší, nejbezpečnější, nejšetrnější, nejvíce uspokojující a nejvíce efektivní hodnotu výměnou za naše utracené peníze. My máme tu sílu kompletně zastavit jakékoli naše nákupy a limitovat své životy na skutečné základní potřeby jako jsou organické lokální potraviny a zdravé domy. Skutečné potřeby pro šťastný život jsou malou částečkou toho, co jsme si zvykli konzumovat za poslední dekády. Z toho důvodu, podstatné hroucení finančních trhů, zánik celých hlavních průmyslů a hlavních globálních bank nemá absolutně ŽÁDNÝ efekt na naši pravou nejvnitřnější kvalitu života!

Abychom byli šťastní s naší rodinou, musíme být šťastní sami, mít šťěstí v sobě, šťastné vztahy v naší lokální komunitě a blízkém sousedství. Nic více netřeba. ŽÁDNÉ velké jeepy nebo luxusní auta nemůžou zachránit naše rozpadlé manželství. ŽÁDNÝ automobilový průmysl nemůže vyléčit naši planetu. Žádná banka nemůže zachránit naše duše nebo léčit naše děti. Potřebujeme čas, čas pro společenskou interakci, čas pro lásku, čas pro sousedy, čas pro naši lokální komunitu, čas pro růst, čas pro udržení si svého zdraví. Potřebujeme přírodu, aby nás udržela zdravé a tím pádem uchránila od onemocnění. Zdravá, silná a divoká příroda v našem nejbližším okolí, v naší vlastní zahradě, nám ušetří tisíce korun ročně za lékařskou péči. Šťastný rodinný život nás uchrání před rakovinou a dalšími ještě vážnějšími chorobami. Šťastný vztah s Bohem a dostatek času pro náši duchovní evoluci a pokrok nás uchrání přede všemi budoucími pohromami a uchrání nás od strachu před smrtí nebo strachu ze ztráty.

Pokud utrácíme naše peníze a pokud překračujeme limity našich kreditních karet, limity dostupných hypoték a půjček, jen abysme si koupili zrovna to, čím nás marketéři krmí v reklamách nehledě jak stupidní věci to jsou, jak nebezpečné, jak závadné, jak zbytečné tyto produkty mohou být, nehledě na jejich destruktivní a pro životní prostředí toxickou povahu, pak konečný výsledek je na NAŠI plnou zodpovědnost. Ne na vládách - protože my volíme a financujeme naše vlády, takže máme zodpovědnost za její KONTROLU. Pokud si uvědomíme, že nás naše vláda utiskuje, pak musíme tuto situaci zastavit a změnit. Ani kousíček čtverečního milimetru této planety nebyl nikdy dán jediné vládě nebo autoritě! Tato celá planeta je dar od Boha celému lidstvu, to znamená dar pro úplně každého z nás. Tato planeta je v našem dočasném vlastnictví během našich životů a ne vlastnictvím našich vlád, a proto my jako individuální lidé musíme přijmout a aplikovat plnou zodpovědnost pro náš, Bohem daný, domov - naši planetu!

Pro uplatňování takové plné kontroly musíme prokázat svou zralost, moudrost, lásku a sílu zvládat svůj život ku prospěchu celé své lokální komunity. To znamená, že začneme u svého samotného osobního života. Vybereme a změníme svou profesi. Osvojíme si nové dovednosti a naučíme se co je potřeba pro lepší vzájemnou budoucnost.

Proto, budoucnost vašeho státu, naší planety začíná u vás. Pokud jste se naučili žít spokojeně a přijmuli své limity, pokud jste zvládli utrácet mnohem méně než vyděláte a tím pádem mít zdravou rezervu v těchto časech krize pro investice do silnější a zdravější budoucnosti, pak vaše okolí má silného partnera, se kterým může kráčet. Pokud máte stádo ovcí a všechny utíkají v panice do mnoha různých směrů, tak i ten nejzkušenější honácký pes může být zmatený a nedokáže zabezpečit všechny ovce.


Komunita musí být soběstačná ve své celé ekonomice

Pouze silní lidé s dobře uspořádaným životem, jistou prací vyplývající ze silné profesionální kvalifikace a zdravou bezdluhovou situací budou skutečnými partnery pro život. Tohle je platné na všech úrovních. Slabí jedinci, obávající se jedinci, lidé vystrašení k smrti, závislí na povrchním majetku nebo práci, jsou vždy přítěž pro společnost, přítěž pro vlastní rodinu a přítěž pro vlastní sousedy a vesnici.

Silní partneři mají svobodnou a otevřenou mysl. Silní partneři mají rozsáhlou zásobu zkušeností, ze které čerpají v situacích globální nebo národní nouze, či krize. A proto silní partneři mají ve zvyku vytvářet řešení namísto nechání se semlít problémy. Tvůrci řešení budou vždy schopni podržet v těžkých časech svou rodinu, své sousedy nebo celou vesnici či komunitu. Silní partneři jsou jako šachoví hráči - vidí možná nebezpečí mnohem dříve, než byl první krok k tomuto nebezpečí udělán. Silní lidé získávají moudrost jako výsledek proudící lásky ve svých každodenních životech a v žití v celém stvoření. A proto jsou silní partneři schopni provést rodinu a celou vesnici kolem všech hurikánů života, kolem všech nebezpečí života - stejně jako kapitán lodi umí pilotovat svou loď okolo všech útesů a srázů a bouří. Společenství silných partnerů může věřit jeden druhému a spojit své plány směrem ke společnému cíli.

K přežití a ke šťastnému životu není potřeba žádného průmyslu, pouze základních potřeb života jako jsou zdravé organické potraviny, základní čisté a útulné bydlení, muž schopný stavět, tvořit, opravovat a udržovat věci potřebné pro život. Podnikavý muž nepotřebuje žádný nebo skoro žádný průmysl - ale jak jsem napsal - naučil se a osvojil si dovednosti opravovat věci a řešit problémy sám za sebe. Skupina takových podnikavých mužů žijící v sousedství nebo v celé vesnici bude schopna unést všechny stránky života. Bez vlády, bez farmaceutického průmyslu, bez automobilového průmyslu.

Ve svém životě jsem viděl, žil, pracoval a navštívil po krátší či delší dobu mnoho různých vesnic a komunit, které byly mnohem mnohem více šťastnénež všechna města, která jsem navštívil. Mnoho z těchto lokálních komunit mělo minimum nebo žádnou elektřinu, vůbec žádný průmysl a přesto měli vše co potřebovali pro šťastný život. Více šťastných rodin, šťastné struktury v celé komunitě bez potřeby nějakého vládního zásahu nebo administrace. Sociální a profesionální struktura založena na zásluze, na zkušenosti, na kvalifikaci a někdy také na moudrosti, pokud je přítomna. Proto, nepřímo také založena na struktuře starších lidí dozírajících na vesnici bez zasahování do individuálních svobod, bez daní, bez policie.

Boží Králoství je založeno na meritokracii*

Mít výhodu znamená vysloužit si ji, vysloužit si ji znamená pracovat - sám za sebe, s vlastními finančními prostředky, investováním vlastních úspor, uplatněním mnou naučených dovedností, limitovaný vlastními zdroji a znalostmi samostudia. Ve svém vlastním čase. Zasloužit si pozici vyžaduje zaměřit se napřed na vlastní slabosti a rozpustit každou slabost dokud nejsme silní vevnitř i navenek. Zaměřit se po celý čas na duchovní vývoj za pomoci základních dovedností a základní síly potřebné pro svobodný život. Žádný cíl nemůže být dosažen tak dlouho, dokud jsme plni strachu, na špatné cestě, slabí nebo závislí na rodičích, na vládě nebo bance. K dosažení cílů je potřeba kvalifikace vycházející ze síly. Síla může vycházet pouze z aktivního zapojení se na reálné práci ve prospěch naší rodiny, našeho sousedství a komunity.

Dokud jsme závislí na vládě, na zdravotním, důchodovém a životním pojištění atd. tak jsme slabí a tím pádem celá naše rodina, vesnice a země může být slabá pokud více lidí je závislých na druhých namísto toho, aby žili ze svých silných aktivit.

Ztratit hlavní průmyslové odvětví může zpočátku znít pro mnohé děsivě, ale přesto jsou dvě cesty jak se na to dívat. Stejně jako porovnání s napůl prázdnou nebo napůl plnou sklenicí. Milióny lidí můžou ztratit práci - nebo - milióny můžou získat svobodu pro lepší budoucnost v jejich doma vzniklé mikroekonomice. Abyste změnili budoucnost, musíte zahodit minulost. Abyste napravili váš život, musíte upustit od vašich nynějších chyb. Řešení se objevují ihned, jakmile změníte zaměření se na staré problémy směrem k nutným řešením! Bůh vás může inspirovat - prostě ho jen požádejte ve svých modlitbách!

Silná mikroekonomie je součtem silných jedinců

Každá silná mikroekonomie začne produkovat nadbytek. Přebytek je potřebný a přirozeně se vyskytující v Božím stvoření. Nadbytek musí směřovat ven k ostatním. Nadbytek špičkových produktů, nadbytek zkušeností a kvalifikací může být sdílen se sousedskými komunitami, s okolními komunitami ve výměně za pár předmětů nedostupných ve vaší lokální komunitě.

Nikdy neexportujeme nebo outsourcujeme* špinavou práci, žádný export podřadné práce, žádný export nudné nebo nebezpečné práce a ještě méně exportujeme jakýkoli druh odpadu. Zdravá rodina vždy ruší veškerý odpad na vlastním pozemku - tak jako to běžně farmáři dělají. Pokud je něco příliš nebezpečné pro vaši zahradu, příliš špinavé nebo toxické pro herní prostor vašich dětí, pak je to také nebezpečné pro jakoukoli jinou část celé této planety!

Pokud chceme něco zdaleka nebo z našeho okolí, pak musíme mít skutečné hodnoty, které jim nabídneme výměnou. Skutečnou hodnotu můžou mít skutečně přírodní produkty jako bylinná medicína, nástroje, potravinové speciality nebo dovednosti a zkušenosti hodnotné pro ostatní.

Se základem na skutečných hodnotách může kterýkoli mladý muž cestovat světem a najít uplatnění na celé planetě. Možná žádné práce, kterými by zbohatl, ale určitě práce, kterými nabyde hodnotné zkušenosti, odbornost a dovednosti spolu s duchovním růstem, který toto cestování provází a krok po kroku získá moudrost a sílu lásky.

Skutečné hodnoty nevyžadují ke své existenci ani bankovní systém nebo velké průmyslové organizace, ale zkušené jedince ochotné vytvářet, vylepšovat, opravovat a budovat řešení namísto stěžování si na problémy. Muži a ženy a celé rodiny jsou základem naší celé lidské společnosti. Proto zdraví a síla celé globální ekonomie začíná uvnitř vašeho osobního života a rozšiřuje se do vašeho rodinné života, sousedství a lokální komunity.

Současná nemocná globální ekonomika je založena na pokusu vydělávat peníze bez nutnosti být silný jedinec, vydělat peníze bez podílu každého z nás na těžké práci, vydělávat peníze na základě dvou a více-třídním systému = pracovníci a bosové, zaměstnanci a investoři, úředníci a dělníci. Bůh zná pouze jednu "kategorii" pro lidi = milující člověk, např. pracující lidé - pracující svobodně v práci, kterou milují pro společné blaho všech. Žádné výhody, žádné příplatky, odměny - pracovat čistě jen z lásky, pracovat abych vytvářel štěstí a úsměvy u ostatních! Naše současná selhávající a skomírající globální ekonomika selhává právě v poskytování některých z těchto požadavků kvality ohledně sťastného pracovního života založeného na svobodné lásce. A proto bude náš současný systém dříve či později kompletně nahrazen - nyní nebo v čas, kdy budeme vyzrálí dostatečně na to dělat správná rozhodnutí nebo alespoň lepší rozhodnutí než momentálně děláme.

V této době žádáme příliš mnoho od vlád, od ostatních, od bank a poskytujeme příliš málo z naší strany. Pokud chceme změnit naši budoucnost směrem ke šťastné globální komunitě, tak musíme napřed začít posouvat sebe směrem k vizi našeho nejvyššího ideálu. Nebo se naučit poslouchat vnitřnímu vedení Boha.

Silní lidé najdou práci kdekoli

Silní lidé mohou denně pracovat-cestovat po celém světě, cestovat Božím stvořením a později se vrátit domů se spoustou zkušeností, které nelze ani za peníze získat, které nemůže žádná vláda zabavit, žádná autorita omezit. Skutečný život vyžaduje žádný nebo minimální bankovní systém - možná platební systém podobný PayPal - kombinovaný s debetními kartami* pro snadnější zahraniční platby. Debetní karta! - abysme vždy zůstali v rozsahu našich osobních úspor!


Skutečné dovednosti jsou získány fyzickým cestováním-prací po světě. Zkušenosti jsou sdílené v moderní době buď přímo člověk se člověkem nebo třeba prostředky volné distribuce v dostupném globálním Internetu. Učení je tak uskutečněno online nebo od starších, kteří jsou ochotni sdílet jejich vědomosti a zkušenosti. Toto sdílení a učení vždy začíná uvnitř rodiny, pak se rozšiřuje do vašeho sousedství a lokální komunity. Všechny základní duchovní lekce potřebné ve vašem životě vždy začínají uvnitř vás a v okruhu nejbližšího okolí.

Lásku a dokonalé štěstí.

hans


meritokracie - zásada, že odměny a funkce by se měly rozdělovat podle schopností
outsourcing - vyčlenění určitých činností, které firma zadá k vykonání jiným osobám (většinou do zemí třetího světa) za levnější mzdu
debetní karty - karty pro čerpání pouze peněz, které jsou na účtě, ne tedy na půjčku
Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
2 0
« Odpověď #1 kdy: 10. Březen, 2012, 17:01:47 »

Slušný život je,
když se každý den můžete podívat do svého srdce a duše
a do očí všech přátel a rodiny
a s jistotou vědět, že jste neudělali NIC špatného pro sebe
a nepodpořili jste přímo či nepřímo NIC špatného co udělali ostatní.

Slušný život je,
když udržujete vaši důstojnost a důstojnost všech ostatních
daleko ode všech vymožeností a pohodlného života
za každou cenu, kterou by to stálo.

Je lepší být materiálně / finančně chudý,
ale bohatý ve svém srdci a duši
s vědomím, že jste dali váš život pro Boha
a nikdy jste neprodali vaši duši ďáblu výměnou za pohodlný život a snadné peníze,
kterými jste platili komfort vašeho ega.

Slušný život je,
když se postavíte ve svém životě
za všechny ty, kteří jsou příliš slabí, aby se bránili,
za všechny, kteří jsou slabí za sebe promlouvat.

Pokud jste příliš slabí pro skutečně slušný život,
pak jste také slabí pro návrat do Království Božího!
Zaznamenáno
Magda
Newbie
*
Příspěvků: 23


Zobrazit profil WWW
0 0
« Odpověď #2 kdy: 10. Březen, 2012, 22:05:04 »

Krásné...a velmi pravdivé... 47
Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
3 0
« Odpověď #3 kdy: 17. Březen, 2012, 08:48:14 »

Slabí lidé jsou ti, kteří zapomněli dělat skutečnou práci,
silní lidé jsou ti, kteří pracovali mnoho.

Když přemísťujete kilo-tuny svýma holýma rukama,
pak se v životě stáváte silnějšími a silnějšími
dokud nejste zralí a dokážete uskutečňovat vlastní velké věci.

Pokud přemísťujete kilo-bajty
zůstanete slabí jako děti dokud nezemřete.

Dokonce mimino nebo dítě dokáže mačkat tlačítka buldozeru nebo jeřábu, aby pohlo tunama,
ale pouze silný člověk umí pohnout tunama za pomoci Bohem daných rukou.

Po VELKÉ katastrofě na této planetě
přežijí jen skuteční muži a ženy
všichni ostatní brečí jako malé děti
a čekají na někoho jiného, aby jim pomohl.
A co když nikdo nepřijde na pomoc,
protože všichni lidé si budou myslet, že jste měli už dost šancí ve svém životě,
abyste se stali silnými?

http://www.facebook.com/cyberspace.ashram
« Poslední změna: 12. Květen, 2014, 20:00:45 od neon » Zaznamenáno
makroušek
Host
0 0
« Odpověď #4 kdy: 18. Březen, 2012, 18:21:35 »

Citace
Po VELKÉ katastrofě na této planetě
přežijí jen skuteční muži a ženy

Neone a důvod, smysl toho všeho? Proč vlastně žít? Proč se vlastně snažit? Na co? K čemu? Jenom proto, že už tady jsme a tak prostě musíme? Nebo ta moje slabost je právě v tom, že se na to ptám?

Ta moje podotázka je, proč chtít vlastně přežít, to něco, co může přijít? Lpět na životě z jakého důvodu? Kvůli ostatním lidem, kteří by z připoutanosti k nám truchlili, že jsme odešli do jiné úrovně, že žijeme možná nějaký jiný, možná lepší život, místo toho, aby se radovali, že už jsme konečně pokročili na nějakou pomyslnou možná vyšší úroveň bytí či nebytí?

Pominuli důvod nejpádnější a to kvůli dětem.

Ono je to trochu provokativní, já také chci, aby tady mí nejbližší se mnou byli co nejdéle, střílím tedy tak i sám do sebe.

Co mě k tomu napadá je, že pracovat na své síle má smysl v tom, že síla tedy i nějak ruku v ruce se zdravím fyzickým i psychickým vede k lepší kvalitě prožitků a když už tedy žít, tak proč nežít jako člověk silný, radostný, zdravý, vitální a cítit se celkově dobře a radovat se ze života, než naopak.

Síla dává možnost mít sílu jít si za svými sny, ideály a naplňovat si je a to mi přijde, že není málo.
« Poslední změna: 18. Březen, 2012, 21:02:47 od makroušek » Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
2 0
« Odpověď #5 kdy: 19. Březen, 2012, 07:26:19 »

Podle mě zdraví = síla = chuť žít (protože intuitivní vědění nějakého smyslu).
Takže proč žít? Prostě proto. Pro tu velkou chuť, radost. Nic jiného tě ani nenapadne ve zdravém stavu.
« Poslední změna: 19. Březen, 2012, 07:28:38 od neon » Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
2 0
« Odpověď #6 kdy: 19. Březen, 2012, 14:59:35 »

Jedna z nejvíce těžkých chorob, které musí být vyléčeny před jakýmkoli duchovním pokrokem:
Hamižnost = chtění nebo vlastnění více než sdílím.
Připoutanost = dávání méně než mám nebo dostávám.
Kombinace hamižnosti + připoutanosti a nebo jejich jednotlivé působení je fatálním onemocněním, které vede jenom k mnoha různým cestám jak člověk zemře, žádná z těchto cest není příjemná.
Druh práce/oboru, kterým sloužíme společnému/globálnímu blahu je podstatnou součástí lečby, kdy skutečně rozproudíme naši lásku.

Greed and stinginess
« Poslední změna: 19. Březen, 2012, 15:02:31 od neon » Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
5 0
« Odpověď #7 kdy: 23. Duben, 2012, 22:39:56 »

Amatérský překlad:

Vaše vlastní hodnota je určena pouze vašimi vlastními kreativními produkty a službami a nikdy tím, co pro vás vytvářejí vaši zaměstnanci, společníci

Pouze práce, kterou děláte sami za pomoci vlastního těla, rukou a nohou vás dělá silnými a konečně může rozpustit vaši karmu, pokud jsou vaše činy založeny na lásce. Všechna práce udělaná počítači, roboty, stroji, pomocníky, zaměstnanci může přidat k vaší karmě, pokud je založena na špatných hodnotách - může udělat vaše pomocníky silnější než kdy vy budete a může vás ponechat slabými po zbytek času na této planetě.

Až budete jednou stát před Bohem, všechna práce vykonaná ostatními ve vašem jméně se vám nebude vůbec počítat, má pro vás nulovou hodnotu. Pouze to, co jste udělali vy sami, co jste si sami financovali z vašich vlastních čestně vydělaných peněz. Co jste vytvořili a vybudovali vlastním tělem - pouze to se počítá a nic jiného. Proto spousta císařů, kteří získali "velké" králoství ukradením od ostatních, dobytím vojskem, tak nakonec bude čelit Bohu a nebude mu moci ukázat absolutně žádný svůj úspěch.

To samé platí pro ty, kteří používají ostatní, aby dělali jejich zemědělskou práci, jejich práci na www stránkách, jejich domovní opravy nebo zahradničení, jejich baby-sitting, domácí úklid apod. Jsou také lidé, kteří najímají ostatní, aby namasírovali jejich manželku/manžela... a nebo se starali o vlastní děti nebo domácnost. Co bude mít větší hodnotu pro rodinu - matka najímajíci jinou dívku, jako opatrovatelku a nebo ta samotná opatrovatelka starající se o vaše dítě? Samozřejmě, že ta opatrovatelka dělající skutečnou práci. Ona se může stát matkou všech vašich budoucích dětí, dělající matku vašeho prvního dítěte postradatelnou pro váš život.

Takové a podobné jsou miliardy situací v životě. Kdo je více hodnotný, muž opravující jeho rodinný dům a nebo muž najímající někoho, aby opravil jeho dům. Muž, který sází všechny zemědělské produkty, aby nakrmil celou svou rodinu, přátele a komunitu a nebo pomocníci, kteří jsou najatí majitelem. Samozřejmě ten pomocník, dělající tu skutečnou opravu a nebo sázení. On se může stát milencem vaší ženy a sdílet všechno štěstí spolu s ní a vy se tak stanete zbytečným. Může dostat veškerou sladkou lásku vaší ženy - nepotřebuje vaše peníze, kterými mu platíte za práci.

Raději dělat z počátku méně - ale být si jistý, že vše dělám sám za sebe. Možná zjistíte jak lakomí (líní) a slabí skutečně jste, když nebude nikdo, kdo by dělal vaši práci a všechny vaše projekty se pozastaví. Možná zjistíte jak zbyteční a bezcenní jste pro svou rodinu a společnost, protože vše co jste doposud udělali bylo ve skutečnosti uděláno ostatními. Dělající z vás tak parazita, žijícího z ostatních, bez vlastního vytváření skutečných benefitů pro druhé.

Když si uvědomíte jak malá je vaše skutečná hodnota pro ostatní nebo pro celé Božské stvoření - dobře pro vás. Je lépe si uvědomit NYNÍ, že opravdu vůbec nic nevytváříte, nic co by mělo skutečnou hodnotu, než si to uvědomit ke konci svého života, když bude příliš pozdě na změnu, řešení, napravení škod způsobených.

Pokud milujete své přátele - nechejte je samotné dělat jejich práci

Dělat práci někoho jiného není žádná laskavá služba a žádná přátelská pomoc. Pokud milujete svého kamaráda - řekněte mu, ať dělá svou práci sám. Možná mu ukažte jednou - pouze jedinkrát - a pak ať dělá vše sám za sebe. A nebo může následovat Boží zákony přírody...

Co se stane v přírodě se slabými, línými, neužitečnými, ... ?

Přemýšlejte nad tím sami za sebe - podívejte se na svět zvířat, podívejte se na svět rostlin = např. džungle ... Proč by měl existovat úplně jiný zákon pro lidi, než pro celý zbytek nádherného Božího stvoření!?


Je zde rozdíl mezi nabídnutím odborné pomoci pro svého přítele. Předpokládejme, že váš přítel postavil celou stodolu a nebo rodinný dům svépomocí. Udělal všechny pokoje, kuchyň, zdi atd. Všechno kromě pár věcí, které vyžadovaly skutečnou odbornost. V našem evropském stavitelském světě máme po staletí mnoho tesařů specializujících se na střechy. Nedělají obvykle nic jiného než konstrukci silných střech a jejich celé dokončení. A nebo máme budovatele studní. Vybudovat studnu tam, kde dříve žádná nebyla, a vybudovat celé zásobování pitné vody až do domu.

Toto jsou odborné pomoci, které byste měli nabízet svým přátelům, zatímco oni dělají veškerou svou práci. Nabídnout komín a nebo pec, nabídnout studnu a nebo zastřešení. Nabídnout sazenice pro jejich novou zahradu, kterou si ale sami připravili. Dovolte svým přátelům, aby se namáhali, potili, pracovali dnem i nocí. Čím těžší bude mít on/ona svou práci a vydělávání na své živobytí, tím více si bude cenit vaší skutečné odborné pomoci a tím více bude po celý svůj život vše ochraňovat a udržovat.

Jednoho dne se může stát expertem sám na sebe, možná když mu bude 50+ a bude mít za sebou desetiročí učení a praxe při své vlastní práci a stane se zručným ve svém oboru - krejčí, výrobce bot, kovář, opravář, pekař, rybář, léčitel, doktor, učitel, ... jsou miliony prací, které je potřeba dělat a cest, kterými je možné být skutečně užitečným pro společnost a pro celou Božskou přírodu na zemi.

Život je sranda jenom pokud jste silní. Život silného jedince je zábava pouze pokud je mezi dalšími silnými jedinci. Život silného jedince je jako bolestivé utrpení, pokud je obklopen slabými jedinci, kteří vysávají energii z vaší produkce nebo z nápadů a kreativity jiných lidí. Abyste se bavili mezi lidmi, tak je potřeba být obklopen svobodnými a silnými lidmi. Ale pouze silní jedinci mohou být svobodní. U slabých se dá očekávat, že zemřou, jako stromy v džungli, nebo nemocné zvířata v divočině.

Your own value is determined only by your own creative products and services and never by the value your employees, company or team do for you
« Poslední změna: 23. Duben, 2012, 22:48:12 od neon » Zaznamenáno
neon
Administrator
Hero Member
*****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 3467


Zobrazit profil WWW
3 0
« Odpověď #8 kdy: 15. Květen, 2012, 17:02:10 »

Vzdalujete se od partnera - vzdaluje se váš partner od vás - riskujete stále více, že se odcizíte a vaše láska bude jen vzpomínka?

Manžel, manželka se vzdalují v důsledku faktorů umělého prostředí a přeplněného okolí mnoha lidma ve vašem blízkém okolí.

Když jste se potkali nějaký čas dříve - vaše situace byla velice pravděpodobně jiná. Možná jste i žili jinde, jiná práce, jiný byt a sousedé a jiný zaměstnavatel a kolegové.

Celé vaše okolí vás ovlivňuje - ode všech lidí kolem vás neustále absorbujete energii a přijímáte více a více jejich problémů a jejich nemocí, strachů a tužeb, které se do vás vtiskávají aniž byste si všimli, že vlastně scházíte z cesty, ztrácíte SEBE.

Být mezi mnoha není přirozené. Být ve městech v umělém, člověkem vyrobeném. Přírodní, Bohem stvořené prostředí, které vás léčí den za dnem tam chybí a jako výsledek těchto chybějících harmonizujících energií se odkláníte od vaší přirozené podstaty a tím pádem také od vašeho partnera.

Zaprvé, váš partner a vy jste stvořeni být vždy spolu, sdílet celý den a noc, cokoli děláte - pomáhat jeden druhému v milování bližních a pomáhat ostatním, aby se milovali. Jeden pomáhá - druhý udržuje vzájemný kontakt s Bohem a opačně.

Žádný člověk není stvořen aby pracoval a pracoval pouze pro peníze, ale všichni jsou stvořeni aby dělali práci plnou lásky. Milující práce může být vždy a velice lehce uskutečňována tím, že jste neustále otevřeni k Bohu a tím pádem umožňující, aby Bůh udržoval vaši harmonii - manžele a manželky - a stejně tak harmonii mezi Bohem a vámi.

Zatímco jsme tak daleko od Boha zde na zemi, tak je o to více důležité nastolit zdravé prostředí a být vlastním šéfem co nejdříve je to možné. Tím pádem vám to umožní naplno kontrolovat vaše prostředí, čas a intenzitu, se kterou se věnujete práci, tak abyste ji kdykoli zvládali a také vám to umožní změnit kdykoli cokoli je potřeba tak, aby to bylo k prospěchu vašeho celkového zdraví.

Tak dlouho, co jste slabí, tak zůstáváte zaměstnaní a tím pádem závislí na ostatních a na úkolech bez možnosti je vámi naplno ovlivňovat. Jste kompletně závislí na lidských kvalitách vašeho šéfa a tyto jsou často zaměřené pouze na byznys a zisky za jakoukoli cenu. Typický šéf, v dnešním na peníze orientovaném světě, VÁS živí kvůli benefitům, které přinášíte JEHO ziskům a podnikání. VY jste materiál, který je určen k použití a jakmile dosloužíte, tak skončíte v důchodě nebo vyhozeni.

Tohle je ale naprosto v pořádku - protože to je zcela vaše rozhodnutí, že chcete být slabí a tím pádem zaměstnaní a otroci buď organizace nebo společnosti, která vás používá jako roboty v lidském těle.

Slabost v práci je také reflektována jako slabost v lásce a ve vztahu.

Pokud váš první a jediný cíl je láska a svoboda v Bohu, tak musíte usilovat o silnou pozici - jediná možná silná možná v životě je být svobodný a tím pádem být svým vlastním šéfem. Lépe být vlastním šéfem malinkého - jeden muž, jedna žena - rodinného podnikání než být CEO (boss) miliardové společnosti a rozvedený za pár let!

Otázka - speciálně pro mladé lidi pod 40 nebo 50 let - je většinou "láska nebo peníze" a většina se rozhoduje pro...
peníze a kariéru nabízející reputaci, uznání a tituly. V den, kdy toto vše budete mít - tak jste také ztratili všechny své nejlepší přátele, spolu s rodinou.

Stojí to skutečně za to??
Je těžké tomu věřit, že?
Tak se tedy podívejte na všechno top manažery, CEO a vedoucí politiky.. jak mnoho z nich vidíte nebo víte, že jsou skutečně šťastní v jejich vztazích a jak mnoho je rozvedeno?

Umělé prostředí v korporátních společnostech, velkých městech a průmyslových národech je extrémně škodlivé pro vztahy, zdraví a také přírodu. Síly, které jsou mnohým skryté, stále působí na všechny lidi žijící v takovém prostředí a nestále rozdělují jednoho od druhého.

Mějte tohle na mysli, když po několika měsících nebo letech bude váš nynější vztah v ohrožení rozpadu rozvodem nebo jinou pohromou. Změňte to, dokud je čas - později může být příliš pozdě. Potom co změníte situaci, tak to stále ještě bude vyžadovat čas, než se vše napraví - v závislosti jak dlouho jste byli na špatné cestě to může potrvat i mnoho let v plně přirozeném prostředí.

Jiným škodlivým faktorem ve vztazích je přítomnost pouze jednoho pohlaví v kancelářích nebo pracovním prostředí. Manžel pouze v mužském prostředí a žena pouze v ženském prostředí se můžou začít odklánět k dvoupolaritnímu prostředí, které jsme zde měli před dávnými časy.

Každé pracovní prostředí by vždy mělo být vyváženo muž/žena - yin/yang. To znamená, že by tam měla být stejná kvantita ženské energie a mužské energie - což se většinou děje pokud máme stejný počet mužů a žen v každé kanceláři, každém pracovním kolektivu. Cokoliv jiného vás odvádí od vaší vnitřní harmonie.

Ale

když najdeme místa a pracovní prostředí se stejným počtem mužů a žen - proč tedy ta druhá polovička ve vaší práci - ta, se kterou se neustále vídáte - by měl/a být někdo jiný než VÁŠ partner/ka ?? Když kdokoli jiný tam může být, aby udržoval vaši harmonii a inspiroval vás, tak to musí být určitě také možné dělat s vaším Bohem daným partnerem. Možná tedy ve vašem společném domácím rodinném podnikání a nebo v jiné společnosti.

love and bliss

hans


Are you drifting apart from your partner - is your partner drifting away from you - do you risk to lose each other more and more and your love is but a memory ?
« Poslední změna: 15. Květen, 2012, 17:04:00 od neon » Zaznamenáno
myspule
Sr. Member
****
Příspěvků: 270


Zobrazit profil
2 0
« Odpověď #9 kdy: 16. Květen, 2012, 08:06:06 »

No, musím se k tomu textu vyjádřit:
Poté, co jsem se 10 let urputně snažila žít podle tohoto ideálu, hodně jsem tomu obětovala a stejně jsem poté po několika podrazech zvnějšku skončila na recepci velké firmy, abych mohla splatit dluhy, tak moje první emoce po přečtení článku byla, že jsem strašně zklamala. Sebe, Boha, blízké.

Tato lekce mě naučila:
Nechtít být šéfem svého života za každou cenu, ale s pokorou přijmout nabízené možnosti shůry i když nejsou dle mých představ.
I ve svém ziskuchtivém šéfovi najít a vidět lidskou bytost, jiskřičku toho idealisty, která v mašinerii velké firmy trpí stejně jako já.
Přijmout svou slabost, když nemám dost síly.
Když není k dispozici dostatek krásna zvnějšku, vytvářet jej zevnitř a vyzařovat ven.
Nebát se držet se zvnitřnělých morálních hodnot i v nebezpečných situacích, které mi hrozí ztrátou Všeho.
Nebýt závislá na svém partnerovi.

M.
Zaznamenáno
pozorovatel
Sr. Member
****
Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 420


Zobrazit profil
0 0
« Odpověď #10 kdy: 31. Srpen, 2013, 13:10:32 »

Chvíli jsem jak mi "fórum radí" zvažoval, zda založit nové téma, ale je toho tady tolik, že se spíš pokusím to někam včlenit.

Byli jsme 24.8. v Praze na Vyšehradě na čajovém festivalu Čajomír (http://www.cajomirfest.cz/) a kromě spousty příjemných setkání s přáteli a zážitků jsem tam potkal komunitu lidí, kteří mi trochu připomínali Amiše (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ami%C5%A1ov%C3%A9), bylo mezi nimi několik cizinců a tančili, zpívali a prodávali vlastní celozrnné pečivo.

Vypadali na fungující křesťanskou komunitu a jejich farma "Uchované semínko" se nachází u obce Mšecké Žehrovice poblíž Nového Strašecí cca 40km od Prahy, tak kdybyste měl někdo chuť je navštívit...

http://twelvetribes.org/cs/articles/kdo-jsme
« Poslední změna: 31. Srpen, 2013, 13:25:43 od pozorovatel » Zaznamenáno
Stran: [1]
  Tisk  
 
Skočit na:  Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení