Zobrazit příspěvky
Stran: [1] 2 3 ... 9
1  Makrobiotické diskuzní fórum / Makrobiotika - Anglicky / ONE WEEK CHI EXERCISE INTENSIVE - Seymour Koblin, July 13. - 18. 2015, CHRUDIM, Czech kdy: 05. Březen, 2015, 23:24:00
one week intensive CHI EXERCISE with Seymour Koblin
CHI KUNG, NEI KUNG, TAI CHI, TAOISTIC MEDITATION, SHIATSU, PRACTICAL LESSONS


MONDAY lunch July 13th - lunch July 18 th, CHRUDIM, Czech Republic

Reservations: S. Papoušková,
 +420 722 904 804, stapap13@gmail.com
www.zentouch.cz
www.facebook.com/ISOHACzech
www.seymourkoblin.com


Price:
6500 - 7150 Kč (accommodation 1250 or 1400 Kč, food 1250 Kč, classes: 4500 Kč, to 30. 4. only 4000 Kč), your companions can enjoy historical and recreational activities

Macrobiotic meals 3x/day, accomodation: Filištínská 143, pension Krmelec and restaurant Zdravíčko (www.mujzdravyzivot.cz, www.krmelec.cz)


MORNING AND AFTERNOON EXERCISES AND EVENING PRACTICAL LESSONS:

„You are the architect of your body, mind and spirit. One week of alignment exercises, breathing and meditation will alter your health into a state of vitality that will change the course of your life forever.“

ETERNAL SPRING CHI KUNG & NEI KUNG:
Learn 23 exercises that will take your health to a new level of vitality, as well as freedom from pain and disease.

 TAI CHI CHUAN (YANG):
You will learn an abbreviated short form that contains all the Essentials ingredients for cultivating and circulating CHI – Breath, Body alignment and clarity of shen/mind.

TAOISTIC MEDITATION:
The art of sitting with emptiness of mind, combined with breathing exercises that catalyze the creation and circulation of chi, will harmonize all activities of body, mind, spirit. The consistent meditation practice throughout the week will create  a deep sense of clarity – a rebirth of one´s life path.

ZEN-TOUCH SHIATSU
- unique style of shiatsu created by Seymour. You will learn basics of shiatsu and relax between set of exercises.

Seymour Koblin
– founder of Zen-TouchTM shiatsu and School of Healing Arts in California, student of C. K. Chu (Tai Chi Chuan, Chi Kung and Nei Kung), Michio Kushi (makrobiotics), Shizuko Yamamoto and Wataru Ohashi (shiatsu). He is offering classes and certifications in Chi Kung, Tai Chi, Zen-TouchTM Shiatsu, Whole Foods and Macrobiotic Nutrition, Feng Shui) and private health consultations (www.seymourkoblin.com).

2  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / AKTIVNÍ REGENERAČNÍ POBYT - Seymour Koblin, 13. - 18. 7. 2015, CHRUDIM kdy: 05. Březen, 2015, 23:00:47
FOR ENGLISH SEE BELOW

AKTIVNÍ REGENERAČNÍ POBYT: Seymour Koblin, Stáňa Papoušková, Zdravíčko
CHI KUNG, NEI KUNG, TAI CHI, MEDITACE, SHIATSU, PRAKTICKÉ PŘEDNÁŠKY


Kdy a kde: CHRUDIM Po 13. 7. – So 18. 7. 2015 (Po po obědě až sobota oběd)

English with Czech translation


PROGRAM:

- 10 TŘÍHODINOVÝCH DOPOLEDNÍCH A ODPOLEDNÍCH BLOKŮ:
cvičení Chi Kung, Nei Kung, Tai Chi, meditace; masáže Zen-Touch shiatsu

- 5 VEČERNÍCH PRAKTICKÝCH PŘEDNÁŠEK: Chi, shen, jing; Léčení zvuky; Jídlo a nálada; Věda léčení; Cvičení na rozvíjení intuice

- možnost účastnit se i částečně cvičení a/nebo přednášek

-Cena:
4500 Kč kurzovné (přihlášení do 30. dubna 4000 Kč), ubytování 1250 Kč/5 nocí (nebo 1400 Kč v případě lichého počtu účastníků), makrobiotická strava 1250 Kč/5 dní, celkem 6500 - 7150 Kč, možno přijet s rodinnými příslušníky, kteří se neúčastní programu.
Makrobiotická plná penze a ubytování: Filištínská 143, jídelna Zdravíčko a penzion Krmelec (www.mujzdravyzivot.cz, www.krmelec.cz).

Přihlášky: S. Papoušková, stapap13@gmail.com, 722 904 804

www.zentouch.cz
www.facebook.com/ISOHACzech


„Vy jste architekti svého těla, mysli a ducha. Jeden týden cvičení narovnávajících tělo, dýchání a meditace promění vaše zdraví do nového stupně vitality, která navždy změní směr vašeho života.“

ETERNAL SPRING CHI KUNG & NEI KUNG: Naučte se 23 cviků, které pozvednou váš zdravotní stav do nové úrovně vitality, zpevní kosti, zbaví vás bolestí.

TAI CHI CHUAN (styl YANG):
naučíte se zkrácenou sestavu „short form“, která obsahuje základní složky pro rozvíjení a oběh CHi – dýchání, nastavení těla a jasnost ducha/mysli.

TAOISTICKÁ MEDITACE: Umění sezení v tichosti s prázdnou myslí, kombinované s dýchacími cviky, které katalyzují tvorbu a cirkulaci Chi, bude stimulovat všechny aktivity těla, mysli a ducha. Pravidelné praktikování meditace během celého týdne vytvoří hluboký pocit jasnosti – znovuzrození naší životní cesty.

ZEN-TOUCH™ SHIATSU:
jedinečný styl masáží shiatsu vytvořený Seymourem Koblinem. Naučíte se základy a zrelaxujete mezi cvičebními bloky.

Seymour Koblin
začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch ShiatsuTM, Nutri-JourneyTM (emoční léčení), Zen- ToneTM (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice, kde žije s partnerkou a dětmi. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com


One week intensive CHI EXERCISE with Seymour Koblin
CHI KUNG, NEI KUNG, TAI CHI, TAOISTIC MEDITATION, SHIATSU, PRACTICAL LESSONS


MONDAY lunch July 13th - lunch July 18 th, CHRUDIM, Czech Republic

Reservations: S. Papoušková,
 +420 722 904 804, stapap13@gmail.com


Price:
6500 - 7150 Kč (accommodation 1250 or 1400 Kč, food 1250 Kč, classes: 4500 Kč, to 30. 4. only 4000 Kč), your companions can enjoy historical and recreational activities

Macrobiotic meals 3x/day, accomodation: Filištínská 143, pension Krmelec and restaurant Zdravíčko (www.mujzdravyzivot.cz, www.krmelec.cz)


MORNING AND AFTERNOON EXERCISES AND EVENING PRACTICAL LESSONS:

„You are the architect of your body, mind and spirit. One week of alignment exercises, breathing and meditation will alter your health into a state of vitality that will change the course of your life forever.“

ETERNAL SPRING CHI KUNG & NEI KUNG:
Learn 23 exercises that will take your health to a new level of vitality, as well as freedom from pain and disease.

 TAI CHI CHUAN (YANG):
You will learn an abbreviated short form that contains all the Essentials ingredients for cultivating and circulating CHI – Breath, Body alignment and clarity of shen/mind.

TAOISTIC MEDITATION:
The art of sitting with emptiness of mind, combined with breathing exercises that catalyze the creation and circulation of chi, will harmonize all activities of body, mind, spirit. The consistent meditation practice throughout the week will create  a deep sense of clarity – a rebirth of one´s life path.

ZEN-TOUCH SHIATSU
- unique style of shiatsu created by Seymour. You will learn basics of shiatsu and relax between set of exercises.

Seymour Koblin
– founder of Zen-TouchTM shiatsu and School of Healing Arts in California, student of C. K. Chu (Tai Chi Chuan, Chi Kung and Nei Kung), Michio Kushi (makrobiotics), Shizuko Yamamoto and Wataru Ohashi (shiatsu). He is offering classes and certifications in Chi Kung, Tai Chi, Zen-TouchTM Shiatsu, Whole Foods and Macrobiotic Nutrition, Feng Shui) and private health consultations (www.seymourkoblin.com).


3  Makrobiotické diskuzní fórum / Makrobiotika - Anglicky / Chinese astrology, relationships and Feng Shui - Seymour Koblin, June 20th, 2015 kdy: 05. Březen, 2015, 22:32:57

Seymour Koblin - Chinese Astrology, Relationships and Feng Shui


When: June 20th, 2015

(Saturday 10 - 18 h)

Where: Chrudim (town 115 km east from Prague, available by train, bus)

Price: 1200 Kč
Reservation necessary.

Information:
S. Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com

www.zentouch.cz, www.facebook.com/ISOHACzech
www.seymourkoblin.com


Description:
Learn how the date of your birth shows your life lessons. Relationships are the key to embodying these lessons and Feng Shui enhances the energy flow in your home or office environment to fulfill your life purpose.

Seymour Koblin began his path as a practitioner and educator of Complementary/ Holistic Health Methods after a near death experience in Toronto 1977. He began studying Tai Chi Chuan, Nei /Chi Kung Taoist, Meditation, Shiatsu, Traditional Chinese Medicine and Macrobiotics with Michio and Aveline Kushi, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu and others. He is the founder of CA state approved School of Healing Arts- 1990, and creator of Zen-Touch Shiatsu™, Nutri- Journey™. In 2008 seymour formed  the International School of Healing Arts based in Czech where he now lives with his partner and children. He is the author of several books- translated into Czech and Russian.
4  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / Čínská astrologie, vztahy a feng shui - Seymour Koblin, 20. 6. 2015, CHRUDIM kdy: 05. Březen, 2015, 22:27:21
FOR ENGLISH SEE BELOW
Seymour Koblin - Čínská astrologie, vztahy a Feng Shui


Kdy: So 20. 6. 2015

10 - 18 h

Kde: Chrudim

Cena: 1200 Kč, rezervace místa nutná

Anglicky s českým překladem.

Přihlášky a informace:
Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com

www.zentouch.cz, www.facebook.com/ISOHACzech
www.seymourkoblin.com

POPIS KURZU:
Poznejte, jak datum narození ukazuje vaše životní lekce. Vztahy jsou klíčem ke ztělesnění těchto lekcí a systém Feng Shui zlepšuje energetický tok ve vašem domově nebo kanceláři, a pomáhá tak naplnit váš životní účel.
Naučte se zosobnit feng shui pro domov a pracovní místo podle individuálních čísel ze systému čínské astrologie určených dle data narození. Tradiční přístup – orientace podle světových stran - je v moderních kurzech Feng Shui začleněn jen zřídka. Ctění osobních zdravotních tendencí a orientace prostoru dle denních cyklů přírody iniciuje základní změny jedince nebo rodiny, která následuje tato doporučení.

Témata budou zahrnovat:
- JIN/JANG & 5 PRVKŮ - PŘÍRODNÍ SÍLY
- DUCHOVNÍ, SOCIÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ ASTROLOGICKÉ MAPY
- VROZENÁ ZRANITELNOST DANÁ DATEM NAROZENÍ
- POSÍLENÍ OSOBNÍCH NEROVNOVÁCH A ZRANITELNÝCH MÍST POMOCÍ STRAVY, ŽIVOTNÍHO STYLU A HARMONIZACÍ DOMOVA NEBO KANCELÁŘE


Seymour Koblin  - zakladatel Zen-Touch shiatsu a školy International School of Healing Arts, žák Mistra C. K. Chu (Tai Chi Chuan, Chi Kung a Nei Kung), Michio Kushi (makrobiotika), Shizuko Yamamoto a Wataru Ohashi (shiatsu). Nabízí holistické kurzy a služby, soukromé studium/certifikáty v oborech  Instruktor Chi Kung a/nebo Tai Chi, Instruktor Zen-Touch shiatsu, Poradce v oblasti výživy, Konzultant Feng Shui; a individuální masáže shiatsu se zdravotními konzultacemi. Seymour je autorem několika knih v oblasti celostního zdraví a tvůrce metod Ten-Touch shiatsu, Zen-Tone  (léčení zvuky) a Nutri-Journey(emoční léčení); www.seymourkoblin.com.


Seymour Koblin - Chinese Astrology, Relationships and Feng Shui


When: evening 27. 3. -  29. 3. 2015

(Friday 18 - 21 h, Saturday 9.30 - 17. 30, Sunday 9.30 - 15.30)

Where: Chrudim (town 115 km east from Prague, available by train, bus)

Price: 2500 Kč
Reservation necessary.

Information:
S. Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com

www.zentouch.cz, www.facebook.com/ISOHACzech
www.seymourkoblin.com


Description:
Learn how the date of your birth shows your life lessons. Relationships are the key to embodying these lessons and Feng Shui enhances the energy flow in your home or office environment to fulfill your life purpose.

Seymour Koblin began his path as a practitioner and educator of Complementary/ Holistic Health Methods after a near death experience in Toronto 1977. He began studying Tai Chi Chuan, Nei /Chi Kung Taoist, Meditation, Shiatsu, Traditional Chinese Medicine and Macrobiotics with Michio and Aveline Kushi, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu and others. He is the founder of CA state approved School of Healing Arts- 1990, and creator of Zen-Touch Shiatsu™, Nutri- Journey™. In 2008 seymour formed  the International School of Healing Arts based in Czech where he now lives with his partner and children. He is the author of several books- translated into Czech and Russian.

5  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / TRADIČNÍ PROSTŘEDKY DOMÁCÍ LÉČBY: Seymour Koblin, So 13. 12. PRAHA kdy: 05. Listopad, 2014, 22:39:21
SEYMOUR KOBLIN: TRADIČNÍ PROSTŘEDKY DOMÁCÍ LÉČBY

Kdy: sobota 13. 12.
2014, 10 - 17 h
Kde: PRAHA, Pernerova 11 (v blízkosti Florence)

- čaje, obklady, ušní terapie, a mnohé další společně připravíme

Cena: 1500 Kč včetně materiálu
Anglicky s českým překladem.

PŘIHLÁŠKY: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com, WWW.ZENTOUCH.CZ


Seymour Koblin začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com
6  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / AKTIVNÍ REGENERAČNÍ POBYT-Seymour Koblin, 14. - 17. 11. CHRUDIM kdy: 05. Listopad, 2014, 22:29:09
AKTIVNÍ REGENERAČNÍ POBYT - Seymour Koblin, Stáňa Papoušková, Zdravíčko:

KDY: pátek večer 14. 11. - pondělí 17. 11. 2014 (cca do 14 h)
KDE: Chrudim
Cena: 2500 Kč kurzovné, 750 Kč ubytování na 3 noci (www.krmelec.cz), 750 Kč makrobiotická plná penze/3 dny (www.mujzdravyzivot.cz), celkem 4000 Kč
Anglicky s českým překladem.

Přihlášky: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com, WWW.ZENTOUCH.CZ

NÁPLŇ KURZU:
- cvičení Chi Kung, masáže Zen-TouchTM shiatsu, zázvorové obklady atd., lekce vaření - v pěti 3-hodinových blocích
- 3 večerní přednášky


PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT, ZREGENEROVAT A NAUČIT SE NOVÉ VĚCI.
7  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / HOLISTICKÝ WORKSHOP-SEYMOUR KOBLIN, So 8. 11. Plzeň kdy: 05. Listopad, 2014, 21:33:43
SEYMOUR KOBLIN: HOLISTICKÝ WORKSHOP - TAO ZDRAVÍ

KDY:
sobota 8. 11. 2015, 10 - 17 h
KDE: Plzeň, V Šipce 6 (www.cestouharmonie.eu)

Obsah workshopu:
- cvičení Chi Kungu
- strava pro život
- emoční léčení
- cvičení na rozvoj intuice a vytváření záměru

Cena: 1300 Kč
Anglicky s českým překladem.

PŘIHLÁŠKY: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap13@gmail.com
WWW.ZENTOUCH.CZ

Seymour Koblin začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com
8  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / LÉČENÍ EMOCÍ A UMĚNÍ SPRÁVNÉ KOMUNIKACE-Seymour Koblin, Po 19. 5. 17 h, CHRUDIM kdy: 14. Květen, 2014, 23:04:49
Seymour Koblin: LÉČENÍ EMOCÍ A UMĚNÍ SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

Kdy a kde:
Po 19. 5. 2014 v 17 h, Na Rozhledně 766, Chrudim/ "montessori školka"

Naučte se, jak se napojit na energii emocí, a jak využít pocity pro léčení různých zdravotních stavů a vztahů, a jak pocity komunikovat dle metody Marshalla Rosenberga. Tento 4 krokový model nás učí, jak vyjádřit emoce, empatii, přání a požadavky bez souzení. Výsledkem je zvýšení energie pomocí řešení konfliktů a hlubší vazby ve vztazích.

Přihlášky
: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz
Cena 1 přednášky: 120 Kč, anglicky s českým překladem
Možnost zajistit zároveň program pro děti cca od 2 (aby vydržely bez rodičů) do 6 let: prosím přihlaste se nejpozději den předem do 12 h, cena 30 Kč/1 dítě, 2 sourozenci 50 Kč (každý další sourozenec á 25 Kč)

Další praktická lekce se Seymourem v prostorách montessori firemního zařízení péče o děti:

♥ Po 9. 6. v 17 h: JAK ZVLÁDNOUT TOUHU PO SLADKÉM – zdravé dezerty

Proč má někdo často chuť na sladké? Jak s tím pracovat? Inspirace pro zdravější mlsání.

WWW.ZENTOUCH.CZ, WWW.EDDA-CHRUDIM.CZ


Seymour Koblin začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com
9  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / Strava pro život - 5 PRVKŮ: Seymour Koblin, Út 15. 4. od 17 h CHRUDIM kdy: 06. Duben, 2014, 10:04:11
Stava pro život - Seymour Koblin

Kdy:
ÚTERÝ 15. 4. 2014, od 17 h (trvání cca 2 h)

Kde: Zdravíčko – jídelna a prodejna v Chrudimi, Filištínská 143 (v budově, kde je penzion Krmelec, naproti knihovně)


Shrnutí základních principů makrobiotiky a prohloubení porozumění, jak zlepšit zdravotní stav pomocí pěti pohybů/prvků.


Přihlášky: S. Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz, nebo přímo ve Zdravíčku

Cena 1 přednášky: 150 Kč, klienti VZP mají 20 % slevu; anglicky s českým překladem

Možnost hlídání dětí cca od 2 – 6 let, nutno nahlásit předem, 1 dítě 30 Kč, 2 sourozenci 50 Kč

WWW.ZENTOUCH.CZ, WWW.MUJZDRAVYZIVOT.CZ


Seymour Koblin
začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com

10  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / Žena-muž/jin-jang: tajemství úspěšných vztahů:Seymour Koblin,Po 7.4. 17h CHRUDIM kdy: 06. Duben, 2014, 09:59:20
Seymour Koblin: ŽENA – MUŽ/JIN A JANG – tajemství úspěšných vztahů

Kdy a kde:
Po 7. 4. 2014 v 17 h, Na Rozhledně 766, Chrudim/ "montessori školka"

Věděli jste, že existují jen dva důvody, proč se lidi dají dohromady nebo proč se rozcházejí? Máte vyladěné své mužské a ženské stránky? Během tohoto příjemně zábavného a inspirujícího semináře Seymour Koblin demystifikuje tradiční filozofii jin a jang a seznámí účastníky s prostředky k proměně.


Přihlášky
: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz
Cena 1 přednášky: 120 Kč, anglicky s českým překladem
Možnost zajistit zároveň program pro děti cca od 2 (aby vydržely bez rodičů) do 6 let: prosím přihlaste se nejpozději den předem do 12 h, cena 30 Kč/1 dítě, sourozenci 50 Kč

Další praktické lekce se Seymourem v prostorách montessori firemního zařízení péče o děti:

♥ Po 19. 5. v 17 h: LÉČENÍ EMOCÍ A UMĚNÍ SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

Naučte se, jak se napojit na energii emocí, a jak využít pocity pro léčení různých zdravotních stavů a vztahů, a jak pocity komunikovat dle metody Marshalla Rosenberga. Tento 4 krokový model nás učí, jak vyjádřit emoce, empatii, přání a požadavky bez souzení. Výsledkem je zvýšení energie pomocí řešení konfliktů a hlubší vazby ve vztazích.

♥ Po 9. 6. v 17 h: JAK ZVLÁDNOUT TOUHU PO SLADKÉM – zdravé dezerty

Proč má někdo často chuť na sladké? Jak s tím pracovat? Inspirace pro zdravější mlsání.

WWW.ZENTOUCH.CZ, WWW.EDDA-CHRUDIM.CZ


Seymour Koblin začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com
11  Makrobiotické diskuzní fórum / Makrobiotika - Anglicky / Intensive Chi Exercise with Seymour Koblin, summer July 6 - 13th, CHRUDIM, Czech kdy: 10. Březen, 2014, 00:08:06
One week intensive CHI EXERCISE with Seymour Koblin
CHI KUNG, NEI KUNG, TAI CHI, TAOISTIC MEDITATION, PRACTICAL LESSONS

Sunday evening July 6th - Sunday lunch July 13th, CHRUDIM, Czech Republic
- train and bus connection, Chrudim - beautiful historical town in East Bohemia, 115 km from Prague
- students from abroad welcome

Reservations: S. Papoušková, +420 722 904 804, stapap@seznam.cz OR seymour@zen-zouch.com

www.zentouch.cz, www.seymourkoblin.com
Sign up before April 30th and you will receive a book Chi Cirkulation & Cultivation and videos with these exercises (electronic form).

Price: 7000 Kč (accomodation 1400 Kč, food 1400 Kč, classes: 4200 Kč), your companions can enjoy historical and recreational activities

Macrobiotic meals 3x/day, accomodation: Filištínská 143, pension Krmelec and restaurant Zdravíčko (www.mujzdravyzivot.cz, www.krmelec.cz)

MORNING AND AFTERNOON EXERCISES (6 hours total) AND EVENING PRACTICAL LESSONS (Integrating Macrobiotics, TCM, Ayurvedic and other energetic models into daily living practices; Enhancing and transforming reproductive energy to heighten vitality and enhance creativity; Female and Male dynamics/Yin – Yang; Chakra and Palm healing; Movement with Music based on 7 Chakras and 5 elements; Using toning and sounds to harmonize CHI flow)

„You are the architect of your body, mind and spirit. One week of alignment exercises, breathing and meditation will alter your health into a state of vitality that will change the course of your life forever.“

ETERNAL SPRING CHI KUNG & NEI KUNG: Learn 23 exercises that will take your health to a new level of vitality, as well as freedom from pain and disease.

TAI CHI CHUAN (YANG): You will learn an abbreviated short form that contains all the Essentials ingredients for cultivating and circulating CHI – Breath, Body alignment and clarity of shen/mind.

TAOISTIC MEDITATION
: The art of sitting with emptiness of mind, combined with breathing exercises that catalyze the creation and circulation of chi, will harmonize all activities of body, mind, spirit. The consistent meditation practice throughout the week will create  a deep sense of clarity – a rebirth of one´s life path.

Seymour Koblin
– founder of Zen-TouchTM shiatsu and School of Healing Arts in California, student of C. K. Chu (Tai Chi Chuan, Chi Kung and Nei Kung), Michio Kushi (makrobiotics), Shizuko Yamamoto and Wataru Ohashi (shiatsu). He is offering classes and certifications in Chi Kung, Tai Chi, Zen-TouchTM Shiatsu, Whole Foods and Macrobiotic Nutrition, Feng Shui) and private health consultations (www.seymourkoblin.com).

FLYER - open below


12  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / Intenzivní týden Chi cvičení-Seymour Koblin, CHRUDIM 6.-13. 7. kdy: 09. Březen, 2014, 23:52:11
INTENZIVNÍ TÝDEN CHI CVIČENÍ SE SEYMOUREM KOBLINEM
CHI KUNG, NEI KUNG, TAI CHI, TAOISTICKÁ MEDITACE, PRAKTICKÉ PŘEDNÁŠKY


Kdy a kde: Ne 6. 7. večer - Ne 13. 7. 2014, Chrudim
(u Pardubic)

„Vy jste architekti svého těla, mysli a ducha. Jeden týden cvičení narovnávajících tělo, dýchání a meditace promění vaše zdraví do nového stupně vitality, která navždy změní směr vašeho života.“

ETERNAL SPRING CHI KUNG & NEI KUNG:
Naučte se 23 cviků, které pozvednou váš zdravotní stav do nové úrovně vitality, zpevní kosti, zbaví vás bolestí.

TAI CHI CHUAN (styl YANG)
: naučíte se zkrácenou sestavu „short form“, která obsahuje základní složky pro rozvíjení a oběh CHi – dýchání, nastavení těla a jasnost ducha/mysli.

TAOISTICKÁ MEDITACE:
Umění sezení v tichosti s prázdnou myslí, kombinované s dýchacími cviky, které katalyzují tvorbu a cirkulaci Chi, bude stimulovat všechny aktivity těla, mysli a ducha. Pravidelné praktikování meditace během celého týdne vytvoří hluboký pocit jasnosti – znovuzrození naší životní cesty.

Témata večerních přednášek:

začlenění makrobiotiky, tradiční čínské medicíny, ájurvédy a dalších „energetických“ modelů do každodenního života; zvětšování a transformování reprodukční energie pro zvýšení vitality a kreativity; dynamika ženy – muž/jin – jang; čakry a léčení dlaněmi; pohyb s hudbou založený na 5 prvcích a 7 čakrách; používání tónů a zvuků k harmonizaci toku Chi

Cena:
7000 Kč včetně ubytování a MB stravy (ubytování cca 1400 Kč, strava 1400 Kč/týden). Možno s rodinnými příslušníky, kteří se neúčastní programu, či částečně dle individuální dohody.


Přihlášky a informace: S. Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz
, WWW.ZENTOUCH.CZ
Přihlášení do konce dubna dostanou jako dárek skripta Chi cirkulace a kultivace (popis a obrázky cviků Chi Kungu a Nei Kungu, meditace) a videa se cvičením v elektronické podobě.

Anglicky s českým překladem

Schéma dne:
Ne: den příjezdu: večeře 18 h, 19 - 21 h: úvodní lekce
Po - So: 8 - snídaně, 9.30 - 12.30: blok cvičení Chi Kungu, Nei Kungu, Tai Chi; 12.30 - 14.30 - oběd, pauza; 14.30 - 17.30: odpolední blok cvičení; 18 - večeře; 19.30 - 21: večerní praktické přednáška;
Ne odjezd: zakončení obědem po ranním bloku cvičení

Makrobiotická plná penze a ubytování:
Filištínská 143, jídelna Zdravíčko, penzion Krmelec (www.mujzdravyzivot.cz, www.krmelec.cz)

Seymour Koblin - zakladatel Zen-TouchTM shiatsu a školy School of Healing Arts v Kalifornii, žák Mistra C. K. Chu (Tai Chi Chuan, Chi Kung a Nei Kung), Michio Kushi (makrobiotika), Shizuko Yamamoto a Wataru Ohashi (shiatsu).... Nabízí soukromé studium a certifikáty v oborech: Chi Kung, Tai Chi, Zen-TouchTM shiatsu, poradce výživy/makrobiotiky, Feng Shui) a individuální zdravotní konzultace (www.seymourkoblin.com).

LETÁK V PŘÍLOZE

13  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / Seymour Koblin: TRÉNINK ZRAKU, Po 3. 3. od 17 h, CHRUDIM kdy: 09. Únor, 2014, 20:16:59
Seymour Koblin: TRÉNINK ZRAKU

Kdy a kde:
Po 3. 3. 2014 v 17 h, Na Rozhledně 766, Chrudim/ "montessori školka"

Naučte se fyzické cviky pro ledviny a játra, jež jsou kořeny jakékoliv poruchy zraku. Spatřete svou cestu
v každodenním životě. Celostní pohled na potíže se zrakem dle pěti elementů.

Přihlášky
: Stanislava Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz
Cena 1 přednášky: 120 Kč, anglicky s českým překladem
Možnost zajistit zároveň program pro děti cca od 2 (aby vydržely bez rodičů) do 6 let: prosím přihlaste se nejpozději den předem do 12 h, cena 30 Kč/1 dítě, sourozenci 50 Kč

Další praktické lekce se Seymourem v prostorách montessori firemního zařízení péče o děti:

♥Po 7. 4. v 17 h: ŽENA – MUŽ/JIN A JANG – tajemství úspěšných vztahů

Věděli jste, že existují jen dva důvody, proč se lidi dají dohromady nebo proč se rozcházejí? Máte vyladěné své mužské a ženské stránky? Během tohoto příjemně zábavného a inspirujícího semináře Seymour Koblin demystifikuje tradiční filozofii jin a jang a seznámí účastníky s prostředky k proměně.

♥ Po 19. 5. v 17 h: LÉČENÍ EMOCÍ A UMĚNÍ SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

Naučte se, jak se napojit na energii emocí, a jak využít pocity pro léčení různých zdravotních stavů a vztahů, a jak pocity komunikovat dle metody Marshalla Rosenberga. Tento 4 krokový model nás učí, jak vyjádřit emoce, empatii, přání a požadavky bez souzení. Výsledkem je zvýšení energie pomocí řešení konfliktů a hlubší vazby ve vztazích.

♥ Po 9. 6. v 17 h: JAK ZVLÁDNOUT TOUHU PO SLADKÉM – zdravé dezerty

Proč má někdo často chuť na sladké? Jak s tím pracovat? Inspirace pro zdravější mlsání.

WWW.ZENTOUCH.CZ, WWW.EDDA-CHRUDIM.CZ


Seymour Koblin začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com
14  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / LÉČENÍ DLANĚMI A ČAKRY - Seymour Koblin, Čt 27. 2. od 18 h, PRAHA kdy: 27. Leden, 2014, 22:40:45
HOLISTICKÉ ČTVRTKY – praktické přednášky se Seymourem Koblinem na různá témata týkající se celostního pohledu na člověka, zpravidla 1 x měsíčně, příspěvek dobrovolný, nahlaste se prosím do data konání do 12 h:
stapap@seznam.cz, 722 904 804

Kde: Praha, Klimentská 46, budova: Regus - sraz v 17.55 - 18 h před budovou

Lekce začínají od 18 h:
27. 2: : Léčení dlaněmi a čakry

27.3.: Trénink zraku
10.4.: Skupinová zdravotní konzultace
29.5.: Umění komunikace – pro páry, terapeuty, oblast podnikání
19. 6. Jídlo a nálada

WWW.ZENTOUCH.CZ
WWW.SEYMOURKOBLIN.COM
15  Makrobiotické diskuzní fórum / Kurzy, akce / STRAVA PRO ŽIVOT - Seymour Koblin, Čt 20. 2. 2014 v 17 h, CHRUDIM kdy: 27. Leden, 2014, 21:47:28
Stava pro život - Seymour Koblin

Kdy:
čtvrtek 20. 2. 2014, od 17 h (trvání cca 2 h)

Kde: Zdravíčko – jídelna a prodejna v Chrudimi, Filištínská 143 (v budově, kde je penzion Krmelec, naproti knohovně)

OBSAH LEKCE:

♥ Sedm stupňů zdraví a nemoci
♥ Seznámení se s principy makrobiotické stravy
♥ Ochutnávka pro osoby přihlášené do 18. 2.

Přihlášky: S. Papoušková, 722 904 804, stapap@seznam.cz, nebo přímo ve Zdravíčku

Cena 1 přednášky: 150 Kč, klienti VZP mají 20 % slevu; anglicky s českým překladem

Možnost hlídání dětí cca od 2 – 6 let, nutno nahlásit předem, 1 dítě 30 Kč, 2 sourozenci 50 Kč

WWW.ZENTOUCH.CZ, WWW.MUJZDRAVYZIVOT.CZ


Seymour Koblin
začal svou cestu jako odborník a pedagog holistických zdravotních metod po zkušenosti blízké smrti v Torontu 1977. Začal studovat Tai Chi Chuan, Nei/Chi Kung, taoistickou meditaci, shiatsu, tradiční čínskou medicínu a makrobiotiku s Michio Kushi a Aveline, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi, C. K. Chu a dalšími. Je zakladatelem státem Kalifornie schválené School of Healing Arts - 1990, a tvůrcem Zen-Touch Shiatsu™, Nutri-Journey™ (emoční léčení), Zen-Tone™ (léčení zvuky). V roce 2008 Seymour založil International School of Healing Arts se sídlem v České republice. Stále cestuje do USA a jiných států, kde vyučuje celostní přístup ke zdraví a poskytuje zdravotní konzultace. Je autorem několika knih, které byly přeloženy do češtiny a ruštiny. www.seymourkoblin.com

Stran: [1] 2 3 ... 9


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení